Vaicā lasītājs. Saimnieciskās darbības veicējs pats sevi apdrošina pret nelaimes gadījumiem. Vai šos izdevumus drīkst skaitīt pie izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību?