Reģistrējot uzņēmumu, nepieciešams reģistrēt arī tā juridisko adresi. Kas jāzina, reģistrējot juridisko adresi? Kā rīkoties, ja uzņēmums vēlas reģistrēt juridisko adresi sev nepiederošā īpašumā?

Komerclikuma (KL) 139.pantā noteikts, ka sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta komercreģistrā. Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei attiecīga ieraksta izdarīšanai. Pieteikumā valde norāda sabiedrības juridisko adresi, tai skaitā nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu, un apliecina, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē.

Savukārt KL 149.pantā, kas atteicas uz jaunu sabiedrību dibināšanu, paredzēts, ka pieteikumam, kuru sniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) ir jāpievieno valdes paziņojumu par sabiedrības juridisko adresi, tai skaitā norādot nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu, un apliecinājumu, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē.

Iepriekš citētās normas sevī ietver vairākus aspektus, kuri jāņem vērā, piesakot juridiskās adreses reģistrāciju.