Nereti patērētāji sev nepieciešamās preces un pakalpojumus meklē, izmantojot tiešsaistes meklētāju. Meklēšanas rezultātu augšgalā bieži vispirms uzrādās preces un pakalpojumi, pie kuriem ir norādes “sponsored” vai “reklāma”. Šādas norādes nav nejaušība – 2023.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Negodīgas komercprakses likumā, kas nosaka, ka šādas norādes ir likumisks pienākums.