2022.gada 16.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Komerclikumā (KL), kas stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā. Grozījumi maina vairākas pašreiz KL iekļautās tiesību normas, tostarp tiesisko regulējumu par akciju sabiedrības (AS) akcionāriem nepieciešamo ziņu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā (UR). Sīkāk apskatām, kas mainīsies tieši ziņu iesniegšanas procesā.