Eksports – tēma, kas vienam ir ikdiena, citam nākotnes vīzija, bet vēl kādam – pagaidām tikai lolots sapnis. Kā sagatavoties dzīvnieku eksportam? Vai brauciens uz izstādi ir eksports?

Juridiskie padomi

Dzīvnieku izvešanai nepieciešams saņēmējvalsts noteikts un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) apstiprināts veterinārais sertifikāts. Lai to saņemtu, uzņēmējam PVD pakalpojumu portālā jāiesniedz iesniegums, pēc veterinārā inspektora norādījumiem jāizpilda attiecīgās importētājvalsts prasības un jāiesniedz to izpildi apstiprinoši dokumenti. Sertifikātu izsniegšanu regulē Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.1121 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei”.