Latvijā šobrīd apzināti teju 15 tūkst. valsts nozīmes dižkoku, kas aug uz valsts un pašvaldību zemes, kā arī privātpersonu un juridisku personu īpašumos. Likums neizdala atšķirīgus noteikumus katrai īpašnieku grupai. Proti, uz uzņēmējiem tāpat kā citām īpašnieku grupām attiecas vieni un tie paši noteikumi. Kādi noteikumi jāievēro uzņēmējiem, ja īpašumā aug dižkoks?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kur aug Latvijā dižākie koki un kādas ir to sugas
  • Kādi normatīvie akti regulē dižkoku aizsardzību un apsaimniekošanu
  • Kā zināt, vai koks ir dižkoks, vai tomēr nav
  • Kur un kā pieteikt koku dižkoka statusa iegūšanai
  • Kā rīkoties, ja nepieciešams koku nocirst