Lai gan Komerclikums (KL) šā gada sākumā piedzīvoja grozījumus, ar ko paredzēja atļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt savā īpašumā tās daļas, likumā veikti jauni grozījumi. 2021. gada 8. jūlijā izsludināti par steidzamiem atzītie KL grozījumi, kuri stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā.