Katra uzņēmēja interesēs ir stabila un efektīva sadarbības partneru darbība, kas veido paļāvību arī uz turpmāku kopēja labuma gūšanu nākotnē. Tas ir īpaši svarīgi, ja sadarbības partneri ir vitāli nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai ilgtermiņā, piemēram, rūpniecības un būvniecības nozarē, kad vairāki komersanti ilgtermiņā saistīti kopīgā projektā.

Makroekonomiskā situācija, konkurentu darbība vai vadības lēmumu negatīvās sekas var radīt sadarbības partneru finansiālās grūtības, kas rezultējas ar viņu nespēju pildīt savas saistības un var kavēt vai pat pilnībā apstādināt citu no tiem atkarīgo saimnieciskās darbības veicēju darbību. Ja konstatējamas finansiālas grūtības, bet uzņēmums vēl ir glābjams, sadarbības partneri var izmantot Maksātnespējas likumā (MNL) paredzēto tiesiskās aizsardzības procesu. Lai aizsargātu savas intereses un novērstu riskus, kas saistīti ar sadarbības partnera tiesiskās aizsardzības procesu, uzņēmējiem, kuri nekvalificējas kā sadarbības partnera kreditori, pieejami vairāki tiesību avotos nostiprināti rīki, kas analizēti šajā rakstā.

Īsumā par tiesiskās aizsardzības procesu

Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot finansiālās grūtībās nokļuvuša parādnieka spēju nokārtot saistības pret kreditoriem. Tiesiskās aizsardzības procesu uzsāk pēc parādnieka vai kreditoru pieteikuma un tiesas apstiprinājuma. Tiesiskās aizsardzības procesa laikā parādniekam jāsagatavo un ar kreditoriem jāsaskaņo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, kas ietver parādnieka stratēģijas izklāstu saistību nokārtošanai un maksātspējas atjaunošanai.