Ņemot vērā dažādu preču lielumu un izkārtojumu veikalā, var rasties jautājumi par to, kādai informācijasi jābūt norādītai cenu zīmēs, lai nebūtu par daudz informācijas, bet tiktu ievērotas visas likumu normas. Tas skaidrots Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izstrādātajās vadlīnijās "Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā".

Normatīvie akti, kuri nosaka prasības cenu norādīšanai un cenas informācijas izmantošanai komerciālajā saziņā ar pircējiem, ir:

Kur norādīt cenu?

MK noteikumu Nr.178 4. un 7.punkts nosaka, ka norādāma pārdošanas cena jeb gabalcena un noteiktas mērvienības cena, pastāvot šādiem cenu norādīšanas veidiem:

  • uz preces;
  • uz preces iepakojuma;
  • cenu zīmē/cenrādī;
  • citā cenas informācijas norādē.