Senāts 2023.gada 23.novembra spriedumā lietā SKC-77/2023 atzinis, ka Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) un pašvaldību saistošo noteikumu normas maksas stāvvietu gadījumā kļūst par autostāvvietas īres līguma noteikumiem, ciktāl tas attiecas uz publiskām ceļa zīmēm, ar kurām apzīmētas attiecīgās autostāvvietas. Kā rīkoties, ja pārceltajā brīvdienā maksas autostāvvietā novietotam auto tiek uzlikts sods?

Ar šīs lietas izskatīšanu tika apmierināta kasācijas sūdzība par pēcapmaksas paziņojuma atzīšanu par spēkā neesošu un naudas piedziņu, vienlaikus nododot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Lietas apstākļi

Persona 2019.gada 6.maijā bija novietojusi automašīnu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” maksas autostāvvietā, nesamaksājot autostāvvietas lietošanas maksu, par ko saņēma pēcapmaksas paziņojumu. Taču 2019.gada 6.maijs valstī bija noteikta kā brīvdiena, jo Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (4.maijs) 2019.gadā bija sestdiena.

Attiecīgā autostāvvieta bija apzīmēta ar ceļazīmi Nr.537 “Stāvvieta”, papildzīmi Nr.851 “Maksas stāvvietas darbības laiks”, kurā izmantots sakrustotu āmuru simbols, kas atveidots uz papildzīmes Nr.825 “Darbdienās”, un norāde par darbības laiku, kā arī atsevišķu papildzīmi Nr.851, kurā zem vārda “Sestdienās” arī bija norāde par darbības laiku. Minētās ceļa zīmes noteica, ka konkrētā vieta ir maksas stāvvieta darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.20.00 un sestdienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00.

Rīgas domes (RD) saistošajos noteikumos Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020.gada 16.septembrim) 11.1.apakšpunktā bija noteikts, ka maksas autostāvvietas lietotājam par konkrētajā teritorijā esošās maksas autostāvvietas lietošanu jāmaksā darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.20.00 un sestdienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, izņemot svētku dienas. Atsevišķa kārtība, kādā izmanto maksas autostāvvietu darbdienā, kas noteikta par brīvdienu, šajos saistošajos noteikumos tobrīd netika noteikta.