Izstrādāti grozījumi Komerclikumā ar mērķi nodrošināt komercdarbībai draudzīgu un stabilu tiesisko vidi, novēršot Latvijas tiesiskā regulējuma potenciālās neatbilstības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas standartiem tiesiskuma nodrošināšanā tieslietu un finanšu jomās, īpašu uzmanību pievēršot akciju sabiedrību tiesiskā regulējuma modernizēšanai un moderno komercdarbības formu un finansēšanas iespēju attīstīšanai.

Ko paredz grozījumi likumā?

  • Pilnveidot akciju reģistrācijas un uzskaites kārtību, kā arī uzlabot informācijas pieejamību par akcionāriem, nostiprinot drošu, skaidru akciju reģistrācijas un uzskaites kārtību caur akciju turēšanu kontos;
  • modernizēt akcionāru sapulču sasaukšanas un sapulces norises kārtību, kā arī dalībnieku un akcionāru sapulču dokumentu pieejamību;
  • pārskatīt akciju un pamatkapitāla daļu apmaksas kārtību;

Likuma grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2023. gada 1. jūlijā. Lai arī grozījumi likumā vēl nav izskatīti galīgajā lasījumā un ir iespējamas izmaiņas, rakstā īsumā aplūkosim, kādi jaunumi paredzēti Komerclikumā (KL) par akciju sabiedrības akcijām, to reģistrācijas kārtību un uzskaiti.