Turpinot iepriekšējā rakstā iesākto uzņēmuma mantošanas aspektu analīzi, aplūkosim vairākas būtiskas šī procesa nianses: kā jārīkojas un jāveido dalībnieku reģistra nodalījums, ja uzņēmuma īpašnieka mantojums pienākas vairākām personām, kā mantot saimniecības un kā rīkoties, ja mantojuma apliecība izsniegta ārvalstīs.

Mantojums vairākām personām

Civillikuma (CL) 715.pantā noteikts: ja mantojums piekritis vairākām personām kopīgi, tad viņas var valdīt to nedalīti vai prasīt dalīšanu reālās daļās. Ar mantojuma iegūšanu, iestājoties mantojuma nedalītā valdījumā, līdzmantinieki iegūst tiesības uz mantojumu kā kopību atbilstoši katra mantojuma daļai.

Mantojums atbilstoši CL 731.pantam dalāms labprātīgi (mājas kārtībā, pie notāra vai bāriņtiesā) vai tiesas ceļā, ja līdzmantinieki nevar vienoties. Proti, mantinieki var prasīt tiesai kopīgi mantotās sabiedrības daļas sadalīt reālās daļās, ja viņi paši nevar vienoties. Mantojuma apliecība par kopīgas mantojuma masas mantošanu nenozīmē, ka notikusi mantojuma sadalīšana reālās daļās likumā noteiktā kārtībā (CL 715.pants tulkojams kopsakarā ar 731.pantu).