Vaicā lasītājs: Uzņēmums vēlas mainīt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojuma sniedzēju. Vai ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums nodot uzņēmumam, kura grāmatvedību apkalpo, datu bāzi no grāmatvedības programmas? Nereti grāmatveži izdomā dažādas atrunas, lai to nenodotu, līdz ar to uzņēmumam rodas problēmas nodot grāmatvedības datus jaunajam grāmatvedim.