Ir labi zināms menedžmenta teiciens: ko nevar mērīt, to nevar vadīt. Patiešām, ja mēs vēlamies vadīt savu uzņēmumu, ir jāizveido arī mērījumu sistēma, kas pietiekami labi un uzskatāmi parāda, kā uzņēmums darbojas un attīstās. Taču māksla nav vienkārši mērīt visu, bet gan izveidot saprātīgu mērījumu sistēmu. Mērījumu sistēmas izveidi piedāvāju sākt ar formulu “4x4” – četras mērījumu dimensijas, četri mērījumi katrā.