Organizācijās visā pasaulē strauji notiek pārmaiņas. Līderības prakses virzās no autoritāras pieejas uz sadarbību, no stingras kontroles uz pilnvarošanu, no hierarhiskas uz līdzvērtīgu, no bailēs balstītas pieejas uz tādu, kas vērsta uz cilvēka stiprajām pusēm. Tā vietā, lai līderi koncentrētos uz to, kas ir nepareizi, viņi mācās izmantot to, kas darbojas labi un efektīvi. Viena no tādām pieejām ir atzinīga līderība.

Atzinīga līderība ir pieeja, kas palīdz mobilizēt darbinieku un komandu radošo potenciālu, pārvēršot to pozitīvā spēkā, t. i., iniciēt pārliecību, enerģiju un entuziasmu, lai radītu pozitīvas pārmaiņas cilvēkos, organizācijās un pasaulē kopumā. Atzinīga līderība ir attiecību process, kas ļauj cilvēkiem sanākt kopā un sadarboties. Tas ir pozitīvs skatījums uz pasauli, kura pamatā ir pārliecība, ka ikvienam cilvēkam, komandai un organizācijai ir savs potenciāls.

Atzinīgas līderības pamats – izzināšanas teorija un metode

Šīs līderības pamatā ir teorija, kas pazīstama kā atzinīga izzināšana (Appreciative Inquiry). Galvenā atšķirība no citām pieejām – tā vietā, lai koncentrētos uz to, kas ir nepareizs vai sabojāts, un mēģinātu to uzlabot, šī pieeja cenšas atklāt unikālas pozitīvās īpašības organizācijās un darbiniekos, novērtēt potenciālās iespējas un izmantot tās kā pamatu nākotnes veiksmei. Koncentrējoties uz to, kas nestrādā, netiek pamanīts tas, kas jau ir labs un izcili strādā.

Pēc pieredzes varu teikt, ka vadītāji tradicionāli sevi uztver kā problēmu risinātājus. Viņi kaislīgi meklē, kas nestrādā, kritizē pašreizējos procesus, sniedz atgriezenisko saiti, balstoties tikai uz to, ko darbiniekam vajag uzlabot. Taču tādējādi darbiniekos zūd motivācija, pašpārliecība un enerģija. Šajā gadījumā pilnvaras rīkoties, pieņemt lēmumus un praktiski risināt problēmas ir tikai vadītāja rokās, kamēr daudzi darbinieki vien apkopo informāciju un izpilda vadības lēmumus. Vadītāji, cenšoties atrisināt aktuālas problēmas, balstās uz nepilnīgu, neaktuālu un dažreiz pat sagrozītu informāciju, kas rezultātā rada neefektīvus risinājumus.