Uzņēmējdarbība un inovācijas – šie divi jēdzieni nav iedomājami viens bez otra, jo, lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, katrs uzņēmējs cenšas radīt kaut ko jaunu, nebijušu un inovatīvu. Īpaši šī tendence aktualizējās Covid-19 apstākļos, jo jaunā situācija lika attīstīties, piespieda domāt citādāk un darboties aktīvāk. Kas ir slowstorming jeb, latviski tulkojot, lēnā vētra? Kā to var izmantot sistemātiskai un pārdomātai inovāciju vadībai?

Beidzamajos 15 gados gūtā pieredze un ideju vadības izpēte septiņu gadu garumā liecina: lai radītu lieliskas idejas, ir nepieciešams laiks, bet ideju realizācija mūsdienu apstākļos jāveic paātrinātā tempā, lai produkts vai pakalpojums savus klientus sasniegtu pēc iespējas īsākā laikā un iegūtu priekšrocības tirgū. Šajos apstākļos lieliski var izmantot slowstorming pieeju sistemātiskai un pārdomātai inovāciju vadībai un ātram inovāciju procesam.

Postdoktorantūras projektā “Ideju vadība” aprakstīta formula “Sistemātiska un pārdomāta ideju vadība + ātrā prototipēšana = inovāciju procesa uzlabojumi”, kas raksturo slowstorming būtību. Šī pieeja balstās uz aktualitāti (slowmovement, slowfood, slowthinking u. c.), vērtību (inovatīvu ideju dzimšanai nepieciešams laiks) un izaicinājumiem (inovācijas pieprasa ātrumu).