Katrs uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai nozares, vēlas augt, būt rentabls un saglabāt savu reputāciju tirgū. Lai to sasniegtu, jānodrošina efektīvi darbības procesi, risku pārvaldība un normatīvo regulējumu ievērošana. Kā to sasniegt?

Kas ir iekšējais audits un kāpēc tas ir tik nozīmīgs?

Iekšējais audits ir vadības instruments, ko izmanto, lai novērtētu un uzlabotu uzņēmuma iekšējās kontroles. Tas tiek veikts uzņēmuma iekšienē, bieži vien ar iekšējo auditoru komandu, kura darbojas neatkarīgi no citām uzņēmuma struktūrvienībām vai darbiniekiem.

Lai labāk izprastu iekšējā audita būtību, var apskatīt kādu situāciju no ikdienas dzīves. Piemēram, iedomājieties mājas drošības sistēmu – signalizāciju. Tāpat kā mēs gribam būt droši savās mājās, uzņēmumi grib būt droši savās darbībās. Mājās signalizācija tiek uzstādīta, lai aizsargātu īpašumu no iespējamiem apdraudējumiem. Tiek ieguldīta nauda un laiks, lai iegādātos kvalitatīvu drošības sistēmu un pasargātu sevi no zagļiem vai citām nevēlamām situācijām. Periodiski tiek veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka signalizācija darbojas bez traucējumiem.