Lasītājs jautā: Uzņēmums bija sarunājis iegādāties intelektuālā īpašuma objektu – patentētu dizainu. Tika uzsākta dokumentu noformēšana, parakstīti dokumenti. Vēlāk izrādījās, ka šajā starpposmā intelektuālā īpašuma objekta sākotnējam īpašniekam tika atņemtas tiesības uz šo dizainu, jo tās nebija atjaunotas. Kāda ir paša uzņēmuma atbildība par to, ka starpposmā netika pārbaudīta aktuālā informācija? Šī dizaina pārdevējs uzstāj, ka viņam nav bijusi informācija par to, ka viņam atņemtas tiesības uz konkrēto dizainu.

Lai sniegtu precīzu atbildi, būtu nepieciešams izskatīt dizainparauga pirkuma līgumu un pieņemšanas-nodošanas aktu, tomēr, balstoties uz pieejamo informāciju, vispārīgi iesaku ņemt vērā šādus principus:

  • īpašuma tiesību pāreja pēc darījuma;

Intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas brīdī pircējs kļūst par šo tiesību īpašnieku, tas nozīmē, ka viņš uzņemas visas tiesības un pienākumus attiecībā uz īpašumu.

  • pircēja atbildība;