Jau sen runā par to, ka cilvēkiem jāizvēlas darbs, kurā viņi var izmantot savas stiprās puses un kurā tikai nedaudz jāsatiekas ar vājajām kompetencēm. Tad ir vieglāk sasniegt izvirzītos mērķus un tā saukto darba pienākumu plūsmu, kad tie rit uz priekšu bez milzīgas piepūles.

Stipro pušu attīstīšana risinās daudz raitāk nekā vājo, tāpēc vēl jo vairāk ir svarīgi iepazīt pašam sevi un koncentrēties uz savām dotībām. Pie savu stipro pušu saraksta darbinieks var nonākt patstāvīgi, bet lieliski palīgi ir arī vadītāji un kolēģi, kuri sniedz skatījumu no malas.

Bieži vien darbinieks neapzinās, kas ir viņa stiprās puses, jo iegulda maz enerģijas, tāpēc ka darbs viegli padodas, un tad šķiet, ka viņš dara par maz vai ka viņa darbs jau nav nekas sarežģīts. Taču, ja šo pašu darbu veiktu cits kolēģis, iespējams, viņš to darītu trīs reizes lēnāk un ar pamatīgu stresu, jo viņam trūktu šim darbam nepieciešamās iemaņas. Tieši vadītājs var palīdzēt darbiniekam apzināties konkrētas dotības un talantus, pastāstīt, kas viņam izdodas rezultatīvāk nekā citiem.

Kas darbiniekam sniedz motivāciju attīstīt prasmes?

Vadītājiem un kolēģiem regulāri jāsniedz atgriezeniskā saite gan par to, kas izdodas, gan arī par to, ko vēlētos, lai darbinieks dara pat vēl vairāk un labāk, piemēram, ja cilvēkam padodas prezentēt konkrētus rezultātus vai projektus sanāksmēs un kolēģi vēlas, lai viņš turpinātu attīstīties tajā virzienā, darītu to vēl, risinājums ir teikt pozitīvas atsauksmes, tādējādi norādot uz darbinieka stiprajām pusēm. Tas viņam radīs motivāciju censties ar vēl lielāku jaudu arī turpmāk, un būs gan labums pašam darbiniekam, gan atgriezeniskā saite darba devējam.