Vasara ir laiks, kurā daudzi uzņēmumi atkal domā par stratēģiju. Saskaņā ar klasisko pieeju, lai izstrādātu stratēģiju, vispirms ir jāveic analīze, tad jānosprauž mērķi. Ļoti bieži analīzi veic, izmantojot SVID (SWOT – strengths, weaknesses, opportunities, threats) matricu. Bet, ja nu viss arī iepriekš tika darīts tieši pēc šiem principiem , bet stratēģija tik un tā neizdevās gana laba? Vai ir iespējams rīkoties citādi?