Ir pierasts, ka Jauno gadu mēs sagaidām ar jauniem mērķiem un apņemšanos. Ir gan arī pieredzēts, ka daudzas jaunā gada apņemšanās diezgan drīz vien izčib citu prioritāšu un ikdienas notikumu burzmā. Arī daudzos uzņēmumos ir ierasta prakse – noteikt nākamā gada mērķus vēl vecā gada nogalē. Bet vai tā ir vienīgā pareizā pieeja? Ko darīt, ja Vecgada vakarā mērķi nākamajam gadam vēl nav noteikti?

Korporatīvie procesi un tradīcijas

Daudzos uzņēmumos un organizācijās ir stingri iedibināti dažādi vadības procesi un tradīcijas. Mērķu noteikšana un budžeta apstiprināšana jaunajam gadam ir viena no tām. Un, jo lielāks un sarežģītāks uzņēmums, jo vairāk laika būs nepieciešams. Ja uzņēmumā ir īpašnieku izveidota padome un vadības struktūra vairākos līmeņos, tad arī mērķu un budžetu sastādīšana aizņem vairākus mēnešus. Lai paspētu līdz gadu mijai visu izstrādāt un apstiprināt, pirmās vadlīnijas tiek sagatavotas jau vasaras beigās vai agri rudenī. Un tad vairāki mēneši paiet, kamēr visos līmeņos sagatavo un saskaņo dažādu struktūrvienību plānus, ciparus un datumus.