Veiksmīgiem cilvēkiem bieži ir kopīgs paradums – pabeigt iesāktos darbus. Lai arī daudziem jauns gads sākas ar jaunām idejām un biznesa pagriezieniem – ir būtiski atcerēties, ka ne vienmēr tas nozīmē iesāktās idejas atstāt novārtā un pamest procesa vidū. Jo neatkarīgi no izdošanās potenciāla – izvērtēšana nozīmē arī apstiprinājumu tam, ka biznesa modelis, stratēģija vai idejas izpildījums būs dzīvotspējīgs. "Aizveram grāmatu", krājam pieredzi, piefiksējam būtiskākās atziņas un dodamies tālāk (jauna grāmata, nodaļas un stāsts). Tāpat darīsim ar iepriekš iesākto rakstu par jaunu produktu izveidi un izvērtēšanu.

Turpinām ar pieciem svarīgiem punktiem jaunu produktu attīstības stratēģijas izvērtēšanā. Pirms turpināt – jāpārliecinās, ka atsvaidzināts kopējais konteksts par biznesa idejām un to ģenerēšanu (skat. publikāciju “Kā izvērtēt jauna produkta dzīvotspēju?”, iBizness, 14.11.2022.).

Koncepta izstrāde un testēšana

Visi risinājumi, kas iztur biznesa ideju atlases stadiju, tiek izstrādāti koncepcijās, kuras pēc tam tiek pārbaudītas attiecībā uz dzīvotspēju reālajā pasaulē.

Produkta koncepcija ir detalizēta produkta izstrādes idejas versija vai projekts, kas formulēts jēgpilnos, sakarīgos patērētāju terminos. Ir svarīgi, lai konceptu var pozicionēt un prezentēt kā darbspējīgu produktu.