Ir grūti apšaubīt, ka jebkurā biznesā pastāv zināmi riski, – dažās nozarēs tie ir lielāki, citās mazāki. Daļu var paredzēt un novērst pavisam vai vismaz mazināt. Turpretī citi riski ir pēkšņi, ārēji un no uzņēmēja vai mazā un vidējā uzņēmuma (turpmāk – MVU) vadības neatkarīgi.

Kā viens no šādiem ārējiem riskiem ir mūsu ikdienā ienākusī Covid-19 pandēmija. Kamēr dažiem biznesiem, kas jau sniedza savus pakalpojumus attālināti, tā ir ļāvusi saglabāt iepriekšējo stāvokli vai to pat uzlabot, tikmēr citās nozarēs, kuru pakalpojumi nav sniedzami attālināti, vērojama ekonomiskās situācijas būtiska pasliktināšanās.

Tādējādi finanšu grūtības jebkurā ekonomiskajā ciklā ir neatņemama biznesa sastāvdaļa un pašreizējos Covid-19 pandēmijas apstākļos daļai uzņēmēju un uzņēmumu, it īpaši MVU, tās kļūst arvien aktuālākas. Arī pašlaik paredzētie atbalsta mehānismi var arī nebūt brīnumzāles ilgtermiņā.