Tas, kā vadītāji plāno savu laiku, ir piemērs arī padotajiem. Vadītāji ir kolektīva laika plānošanas mentori. No tā lielā mērā atkarīgs kolektīva dienas ritms un sasniedzamo rezultātu veiksmīga īstenošana.