Kā gribētos, ka ikvienā uzņēmumā ar plānošanu viss būtu kārtībā, taču bieži, pat pārāk, jākonstatē, ka plānošanas tajos gandrīz nemaz nav! Uzņēmumi dzīvo savu ikdienas dzīvi – apkalpo klientus, izpilda pasūtījumus, izraksta rēķinus. Un dažkārt tie dzīvo diezgan labi – ir pietiekami daudz klientu un nopelna gana labas algas. Īpaši tas ir raksturīgi nelieliem uzņēmumiem, kuros visi ikdienā strādā cieši kopā un ir labi informēti par notiekošo. Protams, gadās arī kādas problēmas – kā jau katrā uzņēmumā.  Tomēr, sākot analizēt situāciju, izrādās, ka problēmu būtu bijis mazāk, ja uzņēmumā būtu mazliet labāka plānošana.

Uzlabot plānošanu nenozīmē uzreiz nopirkt dārgu programmatūru, saintegrēt to ar visām datu bāzēm un visus darbiniekus aizdzīt uz plānošanas kursiem. Pirmie un jau diezgan iedarbīgie soļi ir vienkārši.