Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021. gada decembrī, salīdzinot ar 2021. gada novembri, patēriņa cenu līmenis pieauga par 0,4%, kas bija straujākais cenu kāpums decembra mēnesī pēdējo piecu gadu laikā. Precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,3%, bet pakalpojumiem – par 0,5%. Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām bija cenu kāpumam pārtikai un elektroenerģijai, kā arī cenu kritumam degvielai un apģērbiem un apaviem, informē Ekonomikas ministrija.