Uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "EcoLead" – piesaistījis bankas akciju sabiedrības "BlueOrange Bank" finansējumu 4,36 milj. eiro apmērā, kas tiks izlietots nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciemā. Projektam piesaistot Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļus, kopējais investīciju apjoms pārsniedz 8 milj. eiro. Lielākā daļa saņemtā finansējuma tiks izmantota pārstrādei paredzēto iekārtu iegādei un uzstādīšanai, informē SIA "Baltic Communication Partners".