2021. gada 29. septembrī sabiedrība ar ierobežotu (SIA) "Enerģijas publiskais tirgotājs" organizē Latvijā pirmo elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoli. Pārdošanai tiks nodoti izcelsmes apliecinājumi 322 023 MWh apjomā. SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" pārdod izcelsmes apliecinājumus, kas apliecina valsts obligātā iepirkuma ietvaros realizētās elektroenerģijas izcelsmi.