Eiropas Komisija (EK) īsteno iniciatīvu “ES konkurences noteikumi par tehnoloģiju nodošanas nolīgumiem – izvērtēšana” ar mērķi izvērtēt kā Tehnoloģiju nodošanas grupu atbrīvojumu regula un ar to saistītās pamatnostādnes darbojas praksē.