Dzīvnieku aizsardzības likumā ir sagatavoti grozījumi, kas paredz uzlabot dzīvnieku labturības līmeni to turēšanā, pavairošanā un atsavināšanā.