Lai atvieglotu augstsprieguma ārējo inženiertīklu ierīkošanu, vienkāršota to pārbūves saskaņošana ar skarto zemju īpašniekiem. To paredz 2024.gada 21.martā, pieņemtie grozījumi Enerģētikas likumā, informē Saeima.

Grozījumi paredz energoapgādes komersantam tiesības jauna objekta būvniecības (ierīkošanas) saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja informēšanu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad objektu, piemēram, augstsprieguma līniju, ierīko blakus pilnībā vai daļēji nojaucamam objektam līdzšinējā objekta aizsargjoslā.

Likumprojekta autori norāda, ka augstsprieguma tīkli nodrošina elektroenerģijas piegādi svarīgām valsts un sabiedrības vajadzībām. Līdz šim bija apgrūtinoši attīstīt energoapgādes ārējos inženiertīklus, jo to ierīkošana bija jāsaskaņo ar visiem skarto zemju īpašniekiem. Saskaņošana attiecas arī uz gadījumiem, kad vecais inženiertīkls tiek demontēts un aizstāts ar jaunu. Praksē zemju īpašnieki izvirza nesamērīgus saskaņošanas nosacījumus, kas sadārdzina būvniecības ieceres īstenošanu un elektroenerģijas pārvades un sadales tarifus, minēts grozījumu anotācijā.