Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", MK šā gada 29. aprīļa sēdē piešķīra papildu finansējumu 173 milj. eiro apmērā programmas īstenošanai, vienlaikus lemjot turpmāk atbalstu fokusēt uz tiem komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk. Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, informē Ekonomikas ministrija.

Ņemot vērā, ka līdz šā gada 19. aprīlim komersanti iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pieteikumus granta apgrozāmajiem līdzekļiem saņemšanai par kopējo summu 336,45 milj. eiro apmērā, kas jau pārsniedz programmas kopējo finansējumu (310,8 milj. eiro), MK piešķīra papildu 173 milj. eiro, kas nodrošinās šā atbalsta turpināšanu Covid-19 ietekmētajiem komersantiem līdz šā gada maija beigām. Līdz ar to atbalsta programmas kopējais finansējums sasniegs 483,8 milj. eiro.

Kā zināms, līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu pakāpeniski tiek mazināti ierobežojumi saimnieciskās darbības veikšanai. Līdz ar to valdība lēma, ka no 2021. gada maija tiek precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, atbalsta sniegšanu fokusējot tieši uz tiem komersantiem, kuru darbība joprojām ir pilnībā vai daļēji ierobežota, līdz ar to:

  • tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai – identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no šā gada maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi;
  • tāpat no šā gada maija piešķiramā granta apmērs tiks noteikts ne lielāks kā apgrozījuma kritums 2021. gada maijā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020. gada attiecīgo mēnesi 30% apmērā jaunajiem uzņēmumiem (MK noteikumu Nr. 676 4.2.1. un 4.2.4. apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem); vai salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 20% apmērā – MK noteikumu Nr. 676 4.2.2. un 4.2.3. apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem.

Vienlaikus MK noteikumos Nr. 676 precizēti gadījumi, kad uzņēmums nekvalificējas atbalstam, t.i., ja uzņēmums ir izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis VID prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju) un tas nav atjaunots PVN maksātāju reģistrā, vai tam ir vai pēdējo divu gadu laikā ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība.

Tāpat precizētas normas attiecībā uz VID aprēķināto 200 eiro nodokļa aprēķinu – tiek noteikts, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (2020. gada novembrī) un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā;
  • MK noteikumu Nr. 676 4.2.2. apakšpunktā minētie uzņēmumi 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (2020. gada novembrī) VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā.

MK noteikumos Nr. 676 precizētas arī normas par iepriekš esoša soda identificēšanu, nosakot, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Tāpat MK noteikumos Nr. 676 precizēts, ka atbalsts komersantam jāizlieto līdz 2021. gada 31. jūlijam, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas. Vienlaikus pagarināts VID lēmuma pieņemšanas termiņš līdz šā gada 30. novembrim (līdz šim bija noteikts 30. jūnijs).