Mazāk nekā pirms gada pasaule pirmo reizi iepazina “ChatGPT”. Tas raisīja milzu rezonansi. 2015.gadā dibinātais, daudziem mazpazīstamais bezpeļņas uzņēmums “OpenAI Global LLC” ar Īlonu Masku valdē 2022.gadā radīja apvērsumu, kuru var salīdzināt ar “Ford Model T”, personālā datora vai viedtelefona izgudrošanu.

Mākslīgā intelekta (MI) profesionāļi jau pirms “ChatGPT”, kas patiesībā bija “GPT-3.5” versija, jau labi zināja gan “GPT-2”, gan “GPT-3” modeli. Nekad iepriekš nevienam produktam lietotāju skaits nebija audzis tik strauji kā “ChatGPT”, kuram tagad pieejama bezmaksas versija “GPT-3.5 Turbo” un vēl labāk strādājošā maksas versija “GPT-4”.

Tūkstošiem jaunuzņēmumu sāka izstrādāt ar “GPT” saistītus produktus, bet globālie informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumi mainīja savu attīstības kursu. “ChatGPT” radīšanai bija pieticis ar 3 mljrd. dolāru, bet “Microsoft” paziņoja par 10 mljrd. investīciju “OpenAI” uzņēmumā.

Kas būs tālāk? Kā tieši praktiski izmantot “ChatGPT” vai citus MI risinājumus? Medijos dzirdam diskusijas par MI, tā riskiem un ieguvumiem. Dzirdam, ka konkurences cīņā zaudēs tie, kuri neizmantos MI sniegtās produktivitātes priekšrocības, kā arī daudzus citus argumentus. Baidāmies, ka konkurenti kļūs efektīvāki un mūs apsteigs. Kā praktiski pielietot MI risinājumus bez nepieciešamības nolīgt programmētājus?

Šādus un līdzīgus jautājumus arī Latvijā uzdod gan lielu, gan nelielu uzņēmumu vadītāji. Daudzi jau ir sākuši patstāvīgi ieviest dažādus MI risinājumus. Salīdzinājumam var minēt, ka 80% “Fortune 500” uzņēmumu darbinieku ikdienā jau izmanto MI sniegtās iespējas.

Kā mazā uzņēmumā pielietot MI risinājumus?

Nianses

Pirms pievēršanās praktiskiem piemēriem jāmin, ka vairāk tiks aplūkots plašāk lietotais un jebkuram pieejamais risinājums “ChatGPT”, kaut gan bieži ar alternatīvām, piemēram, “Google Bard”, iespējams iegūt līdzvērtīgu vai pat labāku rezultātu, strādājot ar līdzīgiem teksta piemēriem, kā aprakstīts turpmākajos piemēros.

__________________________________________________________________________

Konkurences cīņā zaudēs tie, kuri neizmantos MI sniegtās produktivitātes priekšrocības
__________________________________________________________________________

Attiecībā uz MI modeļiem vēl jāpiemin, ka to datu kopas jeb dati, no kuriem šie modeļi ir apmācīti un veidojuši savus neironu tīklus, ir vairāk saistīti ar angļu valodu un citām lielajām valodām, kurās attiecīgi satura globāli ir vairāk. Tas nozīmē, ka latviešu valodā vienmēr iegūsim sliktāku rezultātu nekā angļu valodā.

Pielietojums dizainā un mārketingā

Mārketinga speciālisti, pielietojot MI iespējas, noteikti ir kļuvuši daudz produktīvāki, jo darbs bieži saistās ar tekstu un attēlu ģenerēšanu vai apstrādi. Vienkāršākais pielietojums ir “GPT-4” (jaunākā publiskā “GPT” versija) vai alternatīva risinājuma logā iekopēt kādu sagatavotā teksta melnrakstu vai vispārīgi aprakstīt sagaidāmo rezultātu, norādīt simbolu apjomu, kurā jāiekļaujas, vēlamo stilu, un dažu sekunžu laikā tiek uzģenerēts jauns, unikāls teksts. Varat palūgt, lai teksts tiek veidots Šekspīra runas stilā vai tā, it kā to būtu teicis Ričards Brensons. Tas viss ir iespējams, tāpēc tekstu iespējams viegli pielāgot dažādām auditorijām. Tikpat labi iespējams ģenerēt arī garākus tekstus reklāmas rakstiem, produktu aprakstiem, sociālo mediju publikācijām, mārketinga e-pastiem, veidot interviju kopsavilkumus un veikt citus uzdevumus.

Vizuālā dizaina speciālisti arī ļoti novērtēs laika ietaupījumu, ģenerējot attēlus ar “Dall-E” vai “Midjourney” versijām un ietaupot ne tikai stundas, bet pat veselas dienas. Pietiek vien aprakstīt sagaidāmo attēlu, lai MI to uzģenerētu. Protams, ka attēla detaļu precizitāte ir atkarīga no apraksta detalizācijas.

Tāpat iespējams ielādēt kādu savu attēlu un ar MI to modificēt. Piemēram, nedaudz pastrādājot, savam pašiņam (selfijam) varam pievienot Češīras kaķi, kas lasa “The Times” avīzi, kuras pirmajā lapā attēlots Dons Kihots. Protams, attēls būs nedaudz jāpiekoriģē, bet to nevar salīdzināt ar laika ieguldījumu fotosesijās un attēla apstrādē, veidojot visu pašam.

Juristiem šis arī patiks

Arī juristi daudz strādā ar tekstu, tādēļ, nedaudz adaptējoties, vairs nebūs nepieciešams tērēt vairākas stundas, gatavojot līgumus, prasību pieteikumus (atsevišķos gadījumos) un pat patentu pieteikumus. Izmantojot kādu no minētajiem MI rīkiem, iespējams iesniegt paraugus ar līdzīgu tekstu, aprakstīt konkrēto gadījumu, lai ģenerētu kādu no šiem dokumentiem. Protams, gan pieprasījuma teksts būs vairākas reizes jākoriģē un jāpapildina, gan arī uzģenerētais rezultāts profesionālim būs jārediģē, tomēr parasti šādi izdodas automātiski iegūt aptuveni 80% no nepieciešamā satura.

Tikpat labi iespējams sagatavot dažādus politikas dokumentus, kas attiecas uz personālu (piemēram, amatu apraksti), vispārējo datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma pārvaldību un citām sfērām, kurās dokumentu sagatavošana parasti aizņem daudz laika un nepieciešama ārējo resursu iesaiste.

Arī dažādu risku izvērtējumos juristi, izmantojot MI risinājumus, bieži iegūst labu un strukturētu rezultātu.

Ikdienas sapulces un e-pasti

Viens no maniem iecienītākajiem pielietojumiem ir MI izmantošana dažādās sapulcēs, kurās nepieciešams ģenerēt idejas vai risināt problēmas. MI var kļūt par vienu no sapulces dalībniekiem, jo nekas neliedz tam jautāt idejas vai konkrētu problēmu risinājumus visdažādākajās jomās. Atbildes būs ļoti strukturētas, fokusētas uz uzdotā jautājuma atrisināšanu, turklāt tās bieži palīdzēs pašiem diskusijas dalībniekiem uz potenciāliem risinājumiem paskatīties plašāk. Šajā gadījumā pilnīgi pietiek ar “ChatGPT” vai “GPT-4” maksas versiju.

Arī atbildēšana uz e-pastiem un to rakstīšana var aizņemt ļoti daudz laika, tādēļ ievietojam saņemtās vēstules tekstu “ChatGPT” logā un palūdzam sagatavot atbildi “ņemot vērā, ka…”, kur aprakstām svarīgas atbildes detaļas. Rezultātā jau pāris minūtēs ir gatavi 80% no etiķetei atbilstošas e-pasta vēstules, to atliek vien piekoriģēt.

Stratēģijas, plāni, apmācības un jauni darbinieki

Mācībspēki un pasniedzēji pavisam viegli var “GPT-4” nosaukt stundas vai lekcijas tēmu un mazliet to aprakstīt vai iedot paraugu, lai atbildē automātiski iegūtu lekcijas plānu. Turklāt ir iespējams iegūt pat gatavus eksāmena jautājumus ar atbilžu variantiem.

Nepieciešams plānot un sagatavot prezentāciju investoriem? Arī šajā gadījumā var pajautāt “GPT-4”, kādi uzsvari ir īpaši svarīgi, un iegūt pilnu sarakstu ar lietām, kurām jāpievērš uzmanība.

Jāveido uzņēmuma stratēģija vai darāmo darbu saraksts ieiešanai konkrētas valsts tirgū, autoparka pārvaldībai vai jauna produkta izstrādei? Šādos un līdzīgos gadījumos noteikti ir vērts pajautāt padomu “GPT-4”, kas iedos strukturētu sarakstu ar niansēm, kam jāpievērš uzmanība.

Protams, jāņem vērā, ka šis risinājums ir pielietojams vienkāršotu plānu un stratēģiju sagatavošanai, jo nozares eksperts vienmēr sniegs plašāku un precīzāku skatījumu.

Tulkojumi

Ar tulkojumu nepieciešamību saskaras gandrīz katrs eksportējošs uzņēmums. Arī ar šo darbu MI var lieliski tikt galā, turklāt tas notiks ātri.

Nav noslēpums, ka arī tulkošanas biroji paši labprāt pielieto abus minētos risinājumus, lai paveiktu darba lielāko daļu un varētu veikt tikai iegūtā teksta rediģēšanu.

Jāmin, ka par bāzes valodu vislabāk tomēr izmantot angļu valodu, no kuras var veikt tulkojumus uz visām citām nepieciešamajām valodām. Vienā situācijā labāku tulkojumu sniegs “DeepL” kā specifiski tulkošanai veidots MI risinājums, bet citā – “GPT-4”, tādēļ vēlams izmēģināt abus variantus.

Specifiskas nozares

Jāpiemin, ka “OpenAI” un alternatīvi uzņēmumi piedāvā ļoti labus risinājumus arhitektūrā, mūzikas un skaņas apstrādē, video apstrādē, runas atpazīšanā, apģērba dizainā, metalurģijā, ražošanā, kā arī medicīnā, ģenerējot pat proteīnu un molekulāro struktūru modeļus, līdztekus daudzām citām nozarēm un speciālistiem.

Piemēram, loģistikā MI plaši pielieto, veidojot automātisku preču izvietojuma plānojumu konteineros, kas iepriekš aizņēma vairākas dienas.

Nav pat iespējams aprakstīt visus vienkāršos pielietojuma gadījumus un variantus, jo tie jau tagad ir pielāgojami gandrīz katrā nozarē.

Jūsu dati – daļa no datu kopas

Jāpiemin, ka katru reizi, kad lielapjoma valodu modeļiem tiks pieprasīts veikt kādu darbu, ievadītais teksts kļūs par daļu no datu kopas algoritma, lai nodrošinātu šī MI neironu tīkla turpmāku apmācīšanu. Līdz ar to katru reizi tiek veikta neliela uzņēmuma datu noplūde. Tāpēc vēlams izmantot, piemēram, “Microsoft” bāzētos risinājumus vai “GPT Enterprise” maksas versiju.

“Microsoft” ir lielākais “OpenAI” investors un stratēģiskais partneris, tādēļ “Microsoft” MI risinājumos ir pieejams “GPT-4” modelis. Turklāt tas ir īpaši pielāgots tieši lietošanai uzņēmumos. Piemēram, strādājot ar “GPT” bezmaksas un pat maksas versiju, tiek iegūta tikai atbilde, bet, pielietojot to caur “Microsoft” risinājumiem, tiek iegūts arī konteksts, no kurienes tieši “GPT” ir ņēmis rezultātu. Tā vairs nav kā atbilde no melnās kastes. Tāpat svarīgi, ka dati paliek tikai uzņēmumā un netiek nodoti globālā neironu tīkla apmācībai.

Jāpiemin, ka būtisks ieguvums no korporatīvo MI risinājumu izmantošanas ir tieši to pielāgojamība. Piemēram, varat pielāgot savu MI asistentu, lai tas visiem darbiniekiem atbild uz jautājumiem, ko viņi parasti uzdod personāla vadībai (kad var doties atvaļinājumā, kā tiek aprēķināta komandējuma nauda un tamlīdzīgi).

__________________________________________________________________________

Vienkāršu korporatīvu MI risinājumu ieviešana ir kļuvusi ļoti ātra un ekonomiski izdevīga
__________________________________________________________________________

Juristiem asistents var izmantot visu gatavoto līgumu reģistru, lai ātri sagatavotu jaunus līgumus vēl labāk nekā publiskā “ChatGPT” versija. Šādi integrējot MI dažādos uzņēmuma procesos, to var pielietot jau ļoti viedi, ērti un maksimāli efektīvi.

Finanšu speciālisti un grāmatveži daudz var iegūt, MI integrējot ar finanšu un resursu pārvaldības sistēmās. Dažādu pārskatu vai budžeta sagatavošana, risku analīze, skenēto dokumentu satura atpazīšana un automātisks imports sistēmās vai rēķinu anomāliju identificēšana ir realitāte, ko iespējams pielietot jau tagad, padarot darba procesu efektīvāku.

Svarīgi, ka šādu vienkāršu korporatīvu MI risinājumu ieviešana ir kļuvusi ļoti ātra un ekonomiski izdevīga. Piemēram, vienkārša asistenta risinājuma ieviešana iespējama jau no 10 tūkst. eiro, turklāt to var līdzfinansēt gan no Eiropas finansējuma, gan citiem finansējuma avotiem.

MI jau tagad piedāvā plašas iespējas dažādiem speciālistiem un dažādās nozarēs, padarot uzņēmumu un organizāciju darbību efektīvāku un produktīvāku.