Eiropas Savienībā (ES) laika periodā no 2018. līdz 2021.gadam viltojumu bizness trim nozarēm – apģērbu (tostarp apavu), kosmētikas un rotaļlietu ražošanai ir radījis 16 mljrd. eiro lielus zaudējumus. Vislielākie zaudējumi ir rotaļlietu nozarei – 8,7%, savukārt Latvijā tie ir 7,3% zaudētu ieņēmumu četru gadu periodā. Šādus aprēķinus ir veicis Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs.

Vienlaikus zaudējumi radīti arī nodarbinātībai – darba vietas zaudējuši teju 200 tūkst. ES iedzīvotāju.

Pētnieki aplēsuši, ka 2018.-2021.gadā likumīgā apģērbu ražošanas nozare vidēji gadā zaudēja gandrīz 12 mljrd. eiro ieņēmumu, kas veido 5,2% no apģērbu pārdošanas apjoma ES. Ieņēmumu zaudējumi atstāj ietekmi arī uz nodarbinātību – apģērbu ražošanas nozarē tajā pašā periodā katru gadu bija nodarbināti par 160 tūkst. mazāk cilvēku, un visvairāk skartie tirgi bija Vācija un Itālija.

Kosmētikas tirgus ES ir daudz mazāks nekā apģērbu tirgus, un pēc pārdošanas apjoma veido aptuveni vienu trešdaļu no tā. Aprēķināts, ka viltojumu biznesa dēļ zaudētie kosmētikas līdzekļu pārdošanas apjomi sasniedz 3 mljrd. eiro, kas atbilst 4,8% no kopējā pārdošanas apjoma. Absolūtos skaitļos visvairāk cietusi Francijas kosmētikas nozare, kuras zaudētais gada apgrozījums ir 800 milj. eiro. Savukārt darbu ir zaudējuši gandrīz 32 tūkst. cilvēku.