Pirmā ceturkšņa finanšu rezultāti un ekonomikas attīstības tendences liek uzņēmējiem piesardzīgi raudzīties nākotnē un gatavoties dažādiem izaicinājumiem. Biznesa vadības sistēmas "Jumis" izstrādātāja "Jumis Pro" 2023.gadā pavasarī veiktā Latvijas uzņēmumu aptaujā, kurā piedalījās 180 Latvijas uzņēmumi, noskaidrots, ka četri no katriem pieciem biznesa vadītājiem sliecas domāt, ka 2023.gads kopumā būs tikpat grūts vai pat grūtāks nekā iepriekšējais.