2024.gada 22.aprīlī publicēts “Ārvalstu investīciju vides indekss 2023” – ikgadējs pētījums, kuru 2015.gadā iniciēja Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka sadarbībā ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā, informē Rīgas Ekonomikas augstskola.

Pētījums, kurā piedalās lielākie ārvalstu investori Latvijā, tiek veikts jau devīto gadu pēc kārtas. Tā mērķis ir sniegt konstruktīvus priekšlikumus politikas veidotājiem biznesa vides uzlabošanai, kas ir noderīgi kā ārvalstu investoriem, tā vietējiem uzņēmējiem.

Kā norāda pētījuma autors A. Sauka, ārvalstu investori nav vienīgais, bet ir ļoti būtisks Latvijas konkurētspējas dzinējspēks. Proti, ārvalstu investori (uzņēmumi ar vismaz 50% ārvalstu kapitālu un kuru apgrozījums pārsniedz 145 tūkst. eiro), kas ir 1/9 no kopējā Latvijas uzņēmumu skaita, samaksā aptuveni 40% no kopējā nodokļu apjoma, tajā skaitā 27% no kopējā sociālā nodokļa, un nodarbina 21% no kopējā darbaspēka Latvijā.