Jaunākie Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTKR) indeksa dati liecina, ka uzņēmējos atgriezies pesimisms, un LTRK ieskatā bez būtiskām izmaiņām uzņēmējdarbības vidē nav sagaidāma jūtama tautsaimniecības attīstība. LTRK indeksa vērtība atgriežas zem 50 punktu robežas – tā ir 47,74 punkti, kas norāda uz uzņēmēju pesimismu. Salīdzinot ar 2023.gada 1.ceturkšņa rādītājiem, indeksa vērtība ir samazinājusies par 2,7 punktiem, informē LTRK.

Tāpat jaunākie pētījuma dati ļauj secināt, ka uzņēmējiem nodokļu politikas jomā vēl aizvien visbūtiskākā ir darbaspēka nodokļu samazināšana vismaz līdz Lietuvas un Igaunijas līmenim (to kā ļoti vai drīzāk būtisku novērtēja kopumā 93%) un uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) 0% likmes uzņēmumā reinvestētajai peļņai saglabāšana (92%). Tāpat pētījuma dati liecina, ka pagājušajā gadā īstenotā elektroenerģijas pārvades tarifa aprēķina metodikas rezultātā sadales tarifs palielinājies vairāk nekā pusei uzņēmumu, bet, vērtējot situāciju finanšu pieejamības jomā, gandrīz puse respondentu uzskata, ka pēdējo 3-5 gadu laikā finanšu pieejamība situācija ir pasliktinājusies, turklāt gandrīz visi aptaujātie norāda, ka attīstībai izmanto paša uzņēmuma līdzekļus, kamēr tikai 38% izmanot dažādu finanšu institūciju aizdevumus