Šī gada 15. jūlijā Eiropas Komisija (EK) pieņēma ambiciozu nodokļu paketi. Nodokļu iniciatīvas balstītas uz diviem pamatprincipiem – taisnīgumu un vienkāršību. Nodokļu paketei deklarēts mērķis veicināt taisnīgākas un mūsdienīgas ekonomikas izveidi Eiropas Savienībā (ES), vienlaicīgi veicinot videi draudzīgas aktivitātes. Viens no trim paketes pīlāriem ir saistīts ar labas nodokļu pārvaldības praksi ES un ārpus tās.