Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem pēc ikgadējās apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas bonus-malus (BM) klašu pārrēķina, šogad BM klase palielinājusies par 361 281, bet samazinājusies par – 189 815 autoīpašniekiem. BM klase nav mainījusies 556 697 autoīpašniekiem, bet jauna klase (sākumklase) piešķirta 49 819 jaunajiem transportlīdzekļu īpašniekiem, informē LTAB.