Aplūkosim būtiskākās izmaiņas normatīvajos aktos nodokļu un grāmatvedības jomā, kas stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri un jāzina katram uzņēmējam.