Inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās sniegtais ieguldījums palielina jauno uzņēmēju spējas un stiprina tos. Tas ir arī solis ceļā uz jaunu vienradžu veidošanos Latvijā. Rūpīgi atlasītā komanda sniedz padomus un motivē dalībniekus attīstīties un augt plašumā. Kā tad īsti darbojas biznesa inkubatori? Par to sīkāk lasiet rakstā. 

Biznesa inkubatoru programmas rezultāti skaidri pierāda to, ka investīcijas inkubatoru dalībniekos atmaksājas, jo to samaksātie nodokļi gada griezumā pārsniedz finansējumu, kuru LIAA piešķīrusi šo dalībnieku darbības attīstīšanai.