Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, tāpat kā citām saimnieciskās darbības formām, jākārto grāmatvedība, jāveic naudas uzskaite un dokumentu uzglabāšana. Kā to pareizi darīt un kas ir nepieciešams?

Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Tātad valdes loceklim var arī piemērot sankcijas, ja grāmatvedība nav pienācīgā kārtībā, īpaši tad, ja piesaka maksātnespēju, – jo maksātnespējas administratoram rodas tiesības no valdes locekļa pieprasīt segt parādu kreditoram.

Grāmatvedību var kārtot, noslēdzot rakstisku līgumu:

  • ar ārpakalpojuma grāmatvedi (noslēdz uzņēmuma līgumu par pakalpojumu);
  • ar darbinieku (noslēdz darba līgumu par darba pienākumiem);
  • ar valdes locekli (noslēdz pilnvarojuma/vadības līgumu par valdes locekļa pienākumiem).