Naudas darījumiem, vienalga - skaidrās vai bezskaidrās naudas, uzņēmumā ir viens no visaugstākajiem riskiem. Visdrošāk būtu tos kārtot pašam uzņēmuma vadītājam, tomēr tas ne vienmēr ir iespējams. Kā samazināt riskus, ja šie darījumi tiek uzticēti grāmatvedības darbiniekiem? Izskatām lasītāja situāciju!

Vaicā lasītājs

Kā no labas pārvaldības viedokļa organizēt darbu ar uzņēmuma bankas kontu? Piemēram, uzņēmuma vadītājs deleģē visus bankas pārskaitījumus un to ikdienas kontroli diviem grāmatvedības darbiniekiem (ievērots četru acu princips, bet struktūrvienība ir viena). Vai šādā gadījumā ir ievērots labas iekšējās kontroles pārvaldība?

Finanšu grāmatvedības uzskaite tiek veikta ar mērķi nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu, pilnīgu un savlaicīgu informāciju par saimnieciskās darbības rezultātiem un finanšu stāvokli. Grāmatvedību organizē tā, lai uzņēmumu vadītāji kvalificētai trešajai personai varētu sniegt informāciju par visiem saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā un finanšu stāvokli pārskata perioda beigās ar mērķi konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Kontroles pasākumi normatīvajos aktos