Marta sākumā Amerikas Savienotās Valstis un Eiropu pāršalkušās banku nedienas, šķiet, ir pierimušas, un investori pasaules fondu tirgos ir aktivizējušies vismaz tik tālu, lai biržas indeksiem neļautu samazināties. Vismaz šķietami šobrīd investīciju mikroklimats ir uzlabojies, tomēr vēl ir visai pāragri teikt, ka meteoroloģiskā pavasara atnākšana nozīmē jaunu pavasara ciklu arī investīciju vidē ar nemitīgi pieaugošām akciju un citu riskanto finanšu aktīvu cenām.