Vaicā lasītājs. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību janvārī pārdeva preces, un izveidojās liela pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājamā summa. Ņemot vērā esošo situāciju uzņēmumā, sabiedrība bija spiesta izlemt par nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu. Kad iesniedzām visas prasītās veidlapas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), VID darbiniece atzvanīja un norādīja, ka šo termiņa pagarinājumu nevar izskatīt, jo sabiedrībai ir nodokļu parādi, un daļa summas (norādīta konkrēta summa) ir jāsedz, tikai tad varēs izskatīt pieprasīto termiņa pagarinājumu.

Diemžēl sabiedrībai šādu līdzekļu nav - tādēļ jau sniedzam termiņa pagarinājumu!

Papildus VID pieprasīja konta izdrukas par iepriekšējo pusgadu. Izskatot tās, VID paziņoja, ka sabiedrības īpašniekam vajadzētu iemaksāt kontā decembrī izņemto aizdevuma summu, un tad termiņa pagarinājums varētu tikt piešķirts.

Kā rīkoties sabiedrībai, ja šādas naudas nav? Kādas īsti ir VID un sabiedrības tiesības?