Tāpat kā citās nozarēs, arī grāmatvedībā notiek pārmaiņas. Mūsdienās uzņēmējiem ir būtiski sekot līdzi sava uzņēmuma finanšu datiem iespējami tuvāk reālajam laikam, lai pieņemtu esošajai situācijai atbilstošus biznesa lēmumus. Tāpēc, lai veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp ārpakalpojuma grāmatvedi un klientu, grāmatvedības nozarē aizvien vairāk uzmanība tiek pievērsta uz sadarbību vērstai (sadarbības) grāmatvedībai.