Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA), kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, uz 2021.gada 1.janvāri bija nesadalītā peļņa 5000 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka algas ienākuma limits – 720 eiro – 2021.gadā MUN vienīgam īpašniekam bija atcelts, alga tika maksāta lielāka, nekā bija nopelnīts. Rezultātā 2021.gadā sabiedrībai ir zaudējumi. Vai sabiedrības īpašnieks bija tiesīgs sev aprēķināt un maksāt algā vairāk par nopelnīto, pamatojot, ka zaudējumi par 2021.gadu tiek segti no iepriekšējā gada nesadalītās peļņas?

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļu likuma (MUN likums) 2.panta 4.daļu, kura bija spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, kā viens no obligātajiem kritērijiem tiesībām iegūt MUN maksātāja statusu bija mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no MUN maksājošā mikrouzņēmuma līdz 720 eiro mēnesī. Ja MUN maksātājs šo nosacījumu neizpildīja, tas atbilstoši MUN likuma 4.panta 8.daļai zaudēja MUN maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu. Saskaņā ar MUN likuma 5.panta 4.daļu un 6.panta 4.daļu, kas bija spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, arī mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma limita pārsniegums (izņemot likumā paredzētos izņēmuma gadījumus) tika papildus aplikts ar MUN 20% likmi.