Raksta pirmajā daļā, ko publicējām 2021. gada 5. janvārī, tika uzsvērts, ka ar 2021. gada budžeta likumu grozījumiem izdarīts viss iespējamais, lai turpmāk nebūtu izdevīgi strādāt ne mikrouzņēmumu nodokļu maksātāja, ne saimnieciskās darbības veicēja statusā. Šajā rakstā informējam par izmaiņām mikrouzņēmēju nodokļos, jauno nodokļu maksāšanas kārtību, solidaritātes nodokli un citiem uzņēmējiem svarīgiem jautājumiem.