Ar 2021. gada budžeta likumu grozījumiem izdarīts viss iespējamais, lai vairāk nebūtu izdevīgi strādāt ne mikrouzņēmumu nodokļu maksātāja, ne saimnieciskās darbības veicēja (no 2023. gada) statusā, bet patentmaksas sistēma ir faktiski likvidēta, jo iespējama vien pensionāriem un invalīdiem.