Ideālajam uzņēmējam vai vadītājam jāzina, jāprot un jāvar viss. Īsi sakot, ideālajam uzņēmējam ir jābūt cilvēkam-orķestrim. Resursu optimizācija ir termins, ko dzirdam aizvien biežāk. Uzņēmuma darbiniekiem jādara viss, kas vajadzīgs, bet pavisam mazos uzņēmumos vadītājs bez šaubīšanās dara visu un viens pats tēlo orķestri.

Tomēr šādā izpildījumā uzņēmuma attīstība ir gandrīz neiespējama. Šis plāns ir tendēts uz ieslīgšanu apburtajā lokā. Viena no iespējām, kā no tā izkļūt, lai augtu un attīstītos, ir izmantot pārvaldības trīsvienības metodi. Ja vēl neesat ar to pazīstami, turpinājumā piedāvāju nelielu ieskatu.

Apburtais loks un pārvaldības trīsvienība

Pārvaldības (menedžmenta) trīsvienība ir termins, kas pastāv jau kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem, kad par to plašāk sāka runāt itālis Dr. Ernesto Sirolli (Ernesto Sirolli), kurš ir viens no pasaules vadošajiem konsultantiem ekonomiskās attīstības jautājumos. Pārvaldības trīsvienības pamatprincips ir pavisam vienkāršs: tas vēstī, ka ikvienā sekmīgā uzņēmumā vienlīdz labi ir jābūt attīstītai:

  • precei vai pakalpojumam;
  • tirgvedībai un pārdošanai;
  • finanšu kontrolei un plānošanai.